For information in Swedish scroll further below . För information på Svenska skrolla ned i dokumentet.

FORMS OF PAYMENT

Currently, payments processed through paypal. There is also an option for Swedish customers to pay via Bankgiro. For this option, please send us a e-mail. 

SHIPPING & HANDLING

All orders will ship with regular 1st class Airmail within 1-5 business days of purchase (may be slightly longer if purchased near a holiday). Please contact us directly for other shipping options. Please note that regular 1st class Airmail packages are not trackable. If you want a trackable shipment please contact us so we can qoute you for Registered Airmail shipping costs. 

PLEASE NOTE: If there are any discrepancies on our end due to system errors, we reserve the right to contact the customer to work out the difference.

Although we do our best to ensure that your purchase will arrive in good condition, there is a possibility that something could get damaged after it leaves our hands and before it gets to yours. We are not responsible for any items damaged while in transit with the postal service.

If you are making a large  purchase, we suggest contacting us to set the correct shipping pirces and to possibly purchase an extra upgrade to Registered Airmail for your package. 

When sending us an email for a price quote, please include your full name, shipping address, so we can get you an exact total that includes shipping charges.

Questions/Concerns 

Should you have any unanswered questions or incur any problems during your online visit feel free to send us an email. We promise to do our best to make your transaction a smooth one.

Thanks!

INFORMATION PÅ SVENSKA

Betalningssätt

För närvarande behandlas betalningar via Paypal. Alternativ kan svenska kunder betala via bankgiro. Skicka oss ett e-post meddelande om du vill betala så.

Leverans och hantering

Alla beställningar skickas med vanlig A-post inom 1-5 arbetsdagar efter köpet (kan bli något längre om man köper nära en helgdag). Vänligen kontakta oss direkt för andra leveransalternativ. Observera att vanliga A-post inte är spårbar. Om du vill ha en spårbar leverans kontakta oss så att vi kan vi ge dig pris för fraktkostnader med rekommenderad post.

Även om vi gör vårt bästa för att se till att ditt köp kommer fram i gott skick, finns det en möjlighet att något kan skadas efter att försändelsen lämnar våra händer och innan den kommer dig tillhanda. Vi är inte ansvariga för några varor som skadats under transporten med postgången.

Om du gör ett stort inköp, föreslår vi att du kontaktar oss för att fastställa korrekt frakt.

När du skickar ett mail till oss för en offert, vänligen inkludera ditt fullständiga namn, leveransadress, så att vi kan få dig en exakt summa som inkluderar fraktkostnader.

Frågor 

Om du har några obesvarade frågor eller drabbas av några problem under ditt online besök skicka gärna skicka ett mail till oss. Vi lovar att göra vårt bästa för att din transaktion skall bli smidig .

Tack!